Prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Popko


nauka-polska.pl
system wspomagania wyboru recenzentów
badania


Badania procesu ciśnieniowego dyspergowania emulsji O/W

Zastosowanie wspomagania komputerowego w modelowaniu procesu emulgacji ciśnieniowej

Badania procesu wdrażania i eksploatacji systemów GIS

Systemy przetwarzania informacji zintegrowanej

Integracja systemów informatycznych

Komputerowe systemy monitorowania i sterowania dystrybucją energiicertyfikatyInnowacyjne metody kształcenia w ramach przedmiotu informatyka. Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Lubelskie Kuratorium Oświaty, Cisco Systems. 6/2010.

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej oraz komercjalizacja wyników badań nauko-wych. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Lublin. 2008 r.

GE Smallworld Internet Application Server + EC.GIS WEB użytkowanie i konfiguracja. Globema, General Electric Energy Partner. Warszawa. 2003 r.

Administracja systemem GE Smallworld. Globema , General Electric Energy Partner. Warszawa. 2002 r.

Programowanie w środowisku Smallworld GIS. Globema, General Electric Energy Partner. Warszawa, 2002 r.

Case Tool – Modelowanie danych. Globema, General Electric Energy Partner. Warszawa. 2002 r.

Podstawowy Smallworld GIS + EC.GIS Moduł Główny. Globema, General Electric Energy Partner. Warszawa. 2001r.

Zaawansowane administrowanie systemem NetWare 4.11 (NW 525). 1998 r.

P8 System & PMSX Basic. Szkolenie w Philips Industrial Electronics Deutschland GmbH, Kassel Deutschland. 1996 r.

SCO UNIX System V/386 Administration. 1996 r., ABA Kraków.

Administracja i konfigurowanie SCO TCP/IP i SCO NFS., ABA Kraków. 1996 r.

P8_PDS7 Basic, Szkolenie w Philips Industrial Electronics Deutschland GmbH, Kassel Deutschland. 1995 r.

Administrator systemu NOVELL NetWare, 1995 r., SKT Sp. z o.o. w Lublinie. 1995 r.dydaktykaprowadzone obecnie (2016/2017) przedmioty

Bazy danych

Bezpieczeństwo i kryptografia

Sieci komputerowe

Systemy teleinformatyczne

Seminarium dyplomoweprowadzone dotychczas przedmioty

Systemy teleinformatyczne

Programowanie i programy użytkowe

Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne

Aplikacje baz danych

Podstawy konstrukcji maszyn

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Ochrona i archiwizacja danych

Kryptologia i ochrona danych

Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe

Projektowanie zabezpieczeń struktur sieciowych

Inżynieria oprogramowania

Komputerowe wspomaganie w technice

Programy użytkowe i techniki multimedialne

Wspomaganie komputerowe w projektowaniu

Grafika inżynierska

Projektowanie narzędziowe stron WWW

Zastosowania Internetu

Technologie informacyjne

Systemy informacji przestrzennej GIS

Projektowanie aplikacji arkuszowych

Komputerowa analiza układów elektronicznych

Media w edukacji

Seminarium dyplomowe
dyplomowaniewybrane zagadnienia na dyplomowanie 2016/2017

Modelowanie procesów przemysłowych

Komputerowe systemy monitorowania i sterowania procesami

Projekt i realizacja modelu procesu z zastosowaniem systemu MatLab (SciLab)

Aplikacje komputerowego wspomagania w technice

Metody komputerowego sterowania obrabiarkami CNC

Aplikacje baz danych

Projekt i realizacja bazy danych przedsiębiorstwa

Projekt aplikacji na platformie e-learning

Zdalne zarządzanie dostępem do relacyjnej bazy danych MS Access

Systemy przetwarzania informacji zintegrowanej GIS

Programowanie aplikacji użytkowych

Projekt i realizacja witryny internetowej przedsiębiorstwa

Komputerowe wspomaganie projektowania

Projektowanie sieci komputerowych

Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach teleinformatycznych

Mechanizmy bezpieczeństwa realizacji transakcji w e-biznesie

Metody i narzędzia przetwarzania obrazu

Analizy obiektów graficznych z zastosowaniem Matlab Image Processing Toolbox (Scilab Image and Video Processing Toolbox)

Inteligentne systemy identyfikacyjne SSN

Metody i narzędzia tworzenia i przetwarzania dźwiękudo pobrania


Ekologia i zarządzanie środowiskiem - tematyka prezentacji

projekt bazy danych - wytyczne opracowania pdf

projekt_sieci_komputerowej_-_wytyczne_opracowania pdf

network notepad - help

network notepad - mirror 1

network notepad - mirror 2

network notepad - library23.zip

instrukcja_k1.pdf

instrukcja_mapwindow.pdf

quick_guide_to_MapWindow.pdf

mapa_zasadnicza_testowa

MapWindowx86Full-v488SR-installer

MapWindowx64Full-v48SR-installer

import i kalibracja mapy (tutorial):

    part 01.avi
    part 02.avi
    part 03.avi
    part 04.avi
    part 05.avikontakt
aktualności


dodano nowe materiały do pobrania
designed & developed by Artur Popko